Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2014 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do SIWZ, dla 63-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/666/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ - Prenumerata czasopism polskich dla jednostek UJ w 2014 roku

  Termin składania ofert: 25.11.2013r., godz. 10:00 03.12.2013r., godz. 10:00

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.11.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w odniesieniu do 460 CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zgodnie z załączonym do niniejszej informacji wykazem oraz o unieważnieniu postepowania w pozostałych częściach 

  Wykaz stanowiący załącznik do informacji o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie z dnia 18.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03