Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniającej dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/718/2013

 • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej i zmianie terminu składania i otwarcia ofert !!

  25.11.2013 r. godz.09:00 26.11.2013r. godz. 09:00

  SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁSKI PISARSKIEJ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03