Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siatek dyfrakcyjnych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/713/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Enclosure A to the SETCPP

  Modyfikacja SIWZ z dnia 25.11.2013r.

  Modifications to SETCPP from 25.11.2013

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 243433 - 2013 data 18.11.2013 r. )

  27.11.2013r., godz. 10:00 04.12.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   The notification about tender procedure results

   Ogłoszenie z dnia 20.01.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03