Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/501/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ - do pobrania pod adresem: ftp://srv.zpu.uj.edu.pl/bzp/zalacznik3720.pdf

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.12.2013r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 17.12.2013r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.11.2013, 2013/S 224-389146 )

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.12.2013r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 27.12.2013r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.11.2013, 2013/S 224-389146 )

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.01.2014r.

  Załącznik C do SIWZ i do pytań i odpowiedzi z dnia 02.01.2014r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.01.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.01.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.01.2014r. )

  08.01.2014r., godz. 11:00 22.01.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 26.03.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03