Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/613/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  29.11.2013r., godz. 09:00, 02.12.2013r., godz. 09:00, 04.12.2013r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałów biurowych

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 26.11.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

  Do pobrania: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiany w treści Załącznika A do SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 29.11.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

  Do pobrania: Zmiana treści Załącznika A do SIWZ wynikająca z oczywistej omyłki Zamawiającego wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

  Do pobrania: Załącznik A do SIWZ - w nowym brzmieniu

  Do pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 20.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03