Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dzienika Urzędowego Unii Europejskiej o w zakresie zakupu i dostawy 8 szt. szaf i 25 szt. stojaków laboratoryjnych do montażu elektrycznych/elektronicznych urządzeń laboratoryjnych dla wyposażenia laboratoriów fizycznych oraz 4 szt. stołów antywibracyjnych z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie CRZP/UJ/636,650/2013

 • 03.01.2014r. , godz. 11:00 10.01.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Treść ogłoszenia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej o zmianie terminu składania i otwarcia ofert )

  Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o zmianie terminu składania i otwracia ofert na dzień 10.01.2014r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi )

  Informacja o wyniku postępowania w częsci II

  Informacja o wyniku postępowania w częsci I

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części II

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03