Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/722/2013)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 27.11.2013 r., godz. 10:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03