Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji oraz możliwością rozbudowy o detekcję fluorescencji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/721/2013)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 27.11.2013 r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03