Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu akwizycji danych, modułów elektroniki NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/737/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  28.11.2013r. 9:00 29.11.2013r. 9:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03