Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenia z dnia 20.11.2013 r. o przteargu nieograniczonym na wytłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wyłączników typu Masterpact NW12H1 (65kA) 3p z modułem Micrologic wraz z zestawem retrofitowym oraz wykonaniem usługi ich wymiany w miejsce wyłączników typu Masterpact M12 z modułem STR w rozdzielni głównej R1 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7 Numer ogłoszenia: 475162 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013. Nr sprawy CRZP/UJ/724/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.11.2013r. godz. 09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03