Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platformy pomiarowej LT 4-probe z akcesoriami dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/641/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.12.2013r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, EXPLANATIONS TO THE SETCPP from 19.12.2013 )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.12.2013r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.11.2013, 2013/S 226-393250 )

  31.12.2013r., godz. 10:00 27.01.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 21.02.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03