Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 31 układów zasilaczy do zasilania elektromagnesów synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/760/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Enclosure A to the SETCPP

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 05.12.2013r. )

   Uwaga: Modification from 05.12.2013 to the SETCPP  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 05.12.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 248029 - 2013 data 21.11.2013 r. )

  06.12.2013r., godz. 10:00 16.12.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03