Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie komunikacji, public relations oraz marketingu programów anglojęzycznych Instytutu Europeistyki (Centre for European Studies) Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/719/2013)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  29.11.2013 r., godz. 10.00 03.12.2013 r., godz. 10.00 05.12.2013 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania i twarcia ofert )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03