Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z 22.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum). Nr sprawy: CRZP/UJ/672/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z 29.11.2013 r. o zmianie ogłoszenia nr 480764-2013 opublikowanego w BZP 22.11.2013 r.  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 03.12.2013 r. )

  02.12.2013 r., godz. 10:00 06.12.2013 r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03