Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptop o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/677/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.12.2013r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Wyjaśnienia treści SIWZ

  Do pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.01.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03