Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu osłony ekranującej ciąg kablowy pod Pracownią Rezonansu Magnetycznego MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/594/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

  06.12.2013r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 18.02.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03