Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 21/11/2008, godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03