Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy generatorów wyższych harmonicznych dla impulsów femtosekundowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, w ramach projektu nr 4CE517P1 „Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources – CENILS” realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specification of Essential Terms And Conditions of the Public Procurement

   Termin składania ofert: 13.12.2013r. 9:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Notification of results of the tender procedure

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03