Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z 02.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Instytutu Europeistyki na WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/752-754/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z 02.12.2013 r. )

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ z 06.12.2013 r. )

  10.12.2013 r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach od 1 do 2 i o unieważnieniu postępowania w części 3

   Ogłoszenie z 19.12.2013 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03