Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego tj.: komputerów przenośnych (6 sztuk), zestawów komputerowych z monitorami (2 sztuki), drukarek (4 sztuki), skanerów (2 sztuki), stacjonarnej nagrywarki DVD (1 sztuka), czytnika do mikrofilmów (1 sztuka), projektorów cyfrowych (2 sztuki) oraz dużej i małej kamery cyfrowej (po 1 sztuce) dla jednostek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/391-404 /2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 24.11.2008 r., godz. 12:00

   Uwaga: pytanie i wyjasnienia do części 1 pkt a )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania i unieważnieniu postępowania w części IV

   Dotyczy części I postepowania: zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu, powtórzeniu czynności badania ofert oraz unieważnioniu postepowania

   Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części III i V postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03