Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu chłodniczego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/715/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 04.12.2013r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 05.12.2013r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.12.2013, 2013/S 234-405806 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.12.2013r. )

  10.01.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 07.02.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03