Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/773,775,797/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.12.2013r. godz. 09:00

  MODYFIKACJA SIWZ

  MODYFIKACJA SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części pierwszej i drugiej przedmiotu zamówienia

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części trzeciej przedmiotu zamówienia

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03