Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Środowisku UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/771/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    12.12.2013r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 23.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03