Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/782-783/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.12.2013 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   ZAWIADOMIENIE o uchyleniu wyników i unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03