Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Boichemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/781/2013)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  11.12.2013 r., godz. 10:00 16.12.2013 r., godz. 10:00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03