Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z 04.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Przegorzały WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/804/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z 10.12.2013 r. o zmianie ogłoszenia nr 499476-2013 z 04.12.2013 r. )

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ z 10.12.2013 r. )

  12.12.2013 r., godz. 10:00 13.12.2013 r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z 17.12.2013 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03