Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szaf serwerowych potrójnych (2 szt.) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.12.2013r., godz. 11:00

     Uwaga: Informacja o uieważnieniu postępowania )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03