Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/784-789,800,801/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.12.2013 r., godz 09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1,4,5 i 8

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 2, 3, 6 i 7

   Ogłoszenie z dnia 20.12.2013 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03