Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę paneli na aparaturę i zasilaczy UPS do paneli dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013

  •  Termin składania ofert: 16.12.2013r. godz. 11:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03