Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 6.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/806/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.12.2013r. 9:00

    Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

     Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03