Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szerokopasmowego analizatora pola elektromagnetycznego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013

 • 17.12.2013. godz. 11:0020.12.2013

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert )

  Informacja o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03