Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. S. Łojasiewicza 6, nr sprawy CRZP/UJ/733-736,755-756 i 794-795/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 16.12.2013r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Zmiana treści Załącznika A do SIWZ wynikająca z oczywistej omyłki Zamawiającego (dot. CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA)

  Do pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w odniesieniu do CZĘŚCI I-V I VII-VIII oraz unieważnieniu postępowania w CZĘŚCI VI

   Ogłoszenie z dnia 24.01.2014 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03