Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z 06.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń typu tablet i urządzeń typu smartphone dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/772/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: UWAGA: modyfikacja SIWZ dokonana 09.12.2013 r.

  16.12.2013 r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z 02.01.2014 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03