Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z 09.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/731,732/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.12.2013 r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach od 1 do 2

     Ogłoszenie z 08.01.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03