Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopów z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/766/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.01.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 08.01.2014r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.12.2013, 2013/S 239-415212 )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 28.01.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 30.01.2014r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.12.2013, 2013/S 239-415212 )

  22.01.2014r., godz. 11:00 31.01.2014r., godz. 11:00 21.02.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 08.03.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03