Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/807/2013)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  19.12.2013 r., godz. 10.00 23.12.2013 r., godz. 10.00 27.12.2013 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

  Załącznik A do SIWZ - wersja po dokonanych zmianach

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4a


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03