Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego tj.: wielofunkcyjnych urządzeń laserowych (3 sztuki) oraz komputera przenośnego i projektora multimedialnego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 405-406, 427-428 /2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.11.2008 r., godz. 12:00 (wtorek)

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania i odrzuceniu oferty

   Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniu) postępowania w części I i II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części III postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03