Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów multimedialnych do sal dydaktycznych budynku Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/809/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 13.12.2013 r. )

    19.12.2013 r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03