Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie napraw systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, polegających na wymianie opraw, inwerterów i źródeł światła, oraz pomiarów w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmieszczonych na terenie miasta Krakowa, zgodnie z zawartym w załączniku A do SIWZ - Przedmiarem robót wraz z dostawą elementów oświetleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług, wedle wykazu stanowiącego załącznik B do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/547/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - Przedmiar robót

  Do pobrania: Załącznik B do SIWZ - Wykaz elementów oświetleniowych

   Termin składania ofert: 20.12.2013r., godz. 09:00

  Do pobrania: Wyjaśnienia treści SIWZ

  Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03