Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu i okresowej wymiany mat wejściowych, wewnętrznych, absorpcyjnych, tekstylnych na pokładzie gumowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem w terminach od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2015 r. w odniesieniu do jednej do czterech części, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/813/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 24.12.2013 r. godz. 09:00

  MODYFIKACJA SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03