Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu systemu wypożyczania i zwrotu książek pracującego w oparciu o technologię RFID w standardzie UHF dla potrzeb biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/821/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Projekt wykonawczy

  27.01.2014r. godz. 9:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia i zmianie terminu składania ofert na dzień 20.01.2014r.  )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w pkt. III.4.1) )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 15.01.2014r. o zmianie treści ogłoszenia w pkt. III.3.2) oraz w pkt. IV.4.4) termin składania ofert  )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ i zmian terminu składania ofert  )

  Ogłoszenie z dnia 17.01.2014r. o zmianie treści w pkt. IV.4.4) - zmiana termin składania ofert

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ i zmian terminu składania ofert  )

  Informacja o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03