Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/814/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    24.12.2013r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 02.01.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03