Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.12.2013 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie administrowania sieciami Bursy Jagiellońskiej i DS Kamionka 11 i 11a. Nr sprawy CRZP/UJ/774/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.12.2013 r. godz. 09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03