Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komór na elementy optyczne (lustra) oraz komory z przesłonami wyjściowymi, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/757/2013.


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Enclosure A to the SETCPP

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ z dnia 21.01.2014r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, EXPLANATIONS TO THE SETCPP from 21.01.2014 )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 23.01.2014r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.12.2013, 2013/S 246-428419 )

  29.01.2014r., godz. 10:00 14.02.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniu) postępowania

   Notification of the result (cancellation) of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 26.03.2014r. o procedurze niepełnej


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03