Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch serwerów obliczeniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 430 /2008)


  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.11.2008 r., godz. 13:00 (poniedziałek)

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03