Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z inwentaryzacją i koncepcją dla modernizacji istniejących budynków i stacji trafo oraz projektem zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, dla WSMiP UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/798/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

  14.01.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 13.02.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03