Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy wraz z instalacją linii promieniowania UV (zwanej dalej UARPES), przy synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/828/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

  Załącznik A jest dostępny pod adresem ftp://srv.zpu.uj.edu.pl/bzp/zalacznik3815a.zip

  Enclosure B to the SETCPP is available at ftp://srv.zpu.uj.edu.pl/bzp/zalacznik3815b.zip

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.01.2014r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, EXPLANATIONS TO THE SETCPP from 20.01.2014 )

  31.01.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Result of the procedure

   Ogłoszenie z dnia 01.03.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03