Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru masowego z analizatorem typu pułapka jonowa wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 24.11.2008, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 26.11.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03