Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki igłowej do drukowania dyplomów studenckich dla Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/418/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.11.2008, godz.10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03