Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego tj.: trzech (3) notebooków oraz dwóch (2) projektorów multimedialnych dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (CRZP/UJ/431-434 /2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 26.11.2008r. godz. 12:00 (środa)

   Zawiadomienie o wyniku postępowania

  Infiormacja o unieważnieniu postępowania

   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03